picture picture
January 19, 2012 Kavita / Poems 4 Comments

काय असतात ना ही नाती……….

काय असतात ना ही नाती
काही मनापासुन जोडलेली
तरं काही सहज तोडलेली……..

काही जिवाभावने जपलेली
तर काही नुस्तीच नावापुरती उरलेली……..

काही नितळ प्रेमासाठी जगलेली
तर काही बांन्डगुळासारखी दुस-याच्या जिवावर वाढलेली……..

काही बिनधास्त सगळ्यांसमोर मांडलेली
तर काही भितीपोटी गुपितासारखी लपवलेली……..

काही मैत्रीच नाव दिलेली
तर काही त्याहीपुढील प्रेमाचा गाव असलेली……..

काहि ओझ्यासारखी वाहीलेली
तर काही आठवणींच्या ओलाव्यासारखी जपलेली……..

काहि नकळत मनाशी जुळलेली
तर काही स्वत:च अस्तिवच हरवलेली……..

काहि नुस्तीच नावपुरती ठेवलेली
तर काही उराशी जिवापाड सांभाळलेली……..

काहि मनसोक्त एकमेकांसोबत बागडलेली
तर काही मान-अपमानाच्या ओझ्याखाली दबलेली……..

काही मोत्याहुन अनमोल ठरलेली
तर काही भंगारासारखी विकाया काढलेली……..

काय असतात ना ही नाती
काही मनापासुन जोडलेली
तरं काही सहज तोडलेली…..

— Preeti…

Tags: ,

4 Responses to “काय असतात ना ही नाती……….”

4 Comments

 1. Swati says:

  khupach chan…..

 2. Amey Sawant says:

  Khup khup chan…..superb

 3. nilesh shirbhate says:

  nice

 4. Tejas Patil says:

  जास्त शब्दांची रेलचेल न करता अशी असावी कविता…
  अप्रतिम …. मला अश्या कविता किंवा पोस्ट मेल करा ( news.tejas@gmail.com ) … ज्या शब्दांची ताणाताण न करता लिहिल्या असतील.. please send me…

Leave a Reply

Name

Mail (will not be published)

Website