picture picture
November 3, 2011 Kavita / Poems 0 Comments

Maitri (मैत्री…)

मैत्री म्हणजे एक आधार,
एक विश्वास, एक शांती,
एक सुखद सहवास, एक निस्वार्थ नात
एक आपलेपण,
एक आकर्षण,
एक अतूट प्रेम,
एक आठवण, कोणीतरी आपल असण्याची जाणीव
मनाला लागणारी हुरहूर,
एक कधीही न तुटणार नात,
मनातल दु:ख व्यक्त करण्याची जागा
एक उत्साह,
भेटल्यावर चेहऱ्यावर उमटणारा आनंद …..म्हणजे मैत्री.

— Ek Kavi…

Be Sociable, Share!
Tags:

No Responses to “Maitri (मैत्री…)”

Leave a Reply

Name

Mail (will not be published)

Website